Landskrona

Välkommen till Landskrona stads sida för röstmottagare!

Inför det EU-valet den 26 maj 2019 söker vi dig som vill arbeta som röstmottagare.

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann. Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare på valdagen kan du i fliken ovan göra en intresseanmälan.

Val till europaparlamentet äger rum den 26 maj 2019. Förtidsröstningen öppnar den 8 maj 2019. 

Om du har tilldelats ett uppdrag och vill bekräfta platsen loggar du in via "min sida" och "mitt uppdrag".

Intresseanmälan

Din intresseanmälan avser först och främst valdagen. Valnämndens kansli kommer löpande att tilldela uppdrag utifrån de intresseanmälningar som kommit in. Om du väljs ut att jobba i valet kommer du att informeras om din placering och tilldelat utbildningstillfälle via ”Min sida” på landskrona.jobbaival.se.

I din intresseanmälan kan du även ange om du önskar arbeta under förtidsröstningen. 
 

Att arbeta som röstmottagare

I Landskrona stad finns det 23 stycken valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar röstmottagarna i vallokalen (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är företrädesvis någon som arbetat med flera val tidigare. De leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i stadshuset på valnatten. Det är ordföranden som tar kontakt med sina röstmottagare och lägger arbetsschemat för valdagen.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07.00 och 07.30 med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08.00. Arbetet under dagen innebär bland annat att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet och arbeta med inkomna förtidsröster.

Efter stängning kl. 21.00 arbetar alla med att öppna och räkna alla röster. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning. Alla röstmottagare förväntas delta i rösträkningen och övrigt efterarbete. Ordföranden ansvarar slutligen för att lämna rösterna till valnämnden i stadshuset. 
 

Att arbeta som röstmottagare med förtidsröstningen

I kommunen ska det också finnas möjlighet att förtidsrösta. Förtidsröstningen börjar den 8 maj 2019 och pågår fram till och med valdagen. Arbetet som röstmottagare i förtidsröstningen innebär  till största del arbete på dagtid måndag-fredag.
 

Utbildning

Samtliga röstmottagare ska ha genomgått valnämndens utbildning. Om du inte deltar i utbildningen får du inte heller arbeta som röstmottagare. Utbildningen äger rum i stadshuset under kvällstid och tar cirka två timmar. 

 
Arvode

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt arvode.
Följande arvoden beslutades för 2018 års val:

Ordförande                                                 3 750 kr
Vice ordförande                                           3 250 kr
Längdförare                                                3 000 kr
Övriga valförrättare/röstmottagare              2 650 kr
Extra rösträknare                                        1 300 kr

Utbildning för röstmottagare  550 kr

Observera att arvode endast utgår vid fullgjord tjänstgöring.

 
Allmän information

Denna sida riktar sig till röstmottagare. Allmän valinformation finner du på följande sidor:

Valnämnden i Landskronawww.landskrona.se/val/
Valmyndigheten: www.val.se

Kontaktuppgifter:

Valnämnden, Juridiska avdelningen/Stadsledningskontoret, 261 80 Landskrona
E-post: valnamnden@landskrona.se
Valnämndens kansli: Josefine Skantz 0418-47 34 05, Boel Kvist 0418-47 00 81, Linda Tengemark 0418- 47 34 58