Landskrona

Intresseanmälan för att bli röstmottagare i Landskrona stad

Alla som senast valdagen har fyllt 18 år är välkomna att skicka in en intresseanmälan i formuläret nedan. Du som redan har anmält intresse för att arbeta under EU-valet sedan tidigare behöver inte skicka in intresseanmälan igen.

Den som tidigare arbetat som röstmottagare kan anmäla sitt intresse för att vara ordförande eller vice ordförande i valdistrikt. Ange antalet val du arbetat i under ”Övrigt”, där vi också gärna ser att du fyller i mer information om dig själv, t.ex. språkkunskaper eller önskemål om placering.

Om du väljs ut att jobba i valet kommer du att informeras om din placering och tilldelat utbildningstillfälle via ”Min sida” på landskrona.jobbaival.se.

Alla som lämnar sitt intresse får besked om placering/ej placering via mejl.

Behandling av personuppgifter

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas för att kunna administrera din intresseanmälan och ditt uppdrag. I denna administration ingår att tilldela placering, utbildningstillfälle och att betala ut arvode till dig. Dina uppgifter kommer att hanteras av valnämndens kansli samt Landskrona stads personalavdelning, men även skickas till den ordförande i det valdistrikt där du ska tjänstgöra för att denne ska ha tillgång till kontaktuppgifter och kunna lägga ett schema. Dina uppgifter kommer också att sparas för att vi ska kunna kontakta dig gällande förfrågan om tjänstgöring vid nästkommande val. Uppgifterna sparas så länge du inte anger att du inte längre är intresserad av att arbeta i val. När intresseanmälan är öppen kan du också själv gå in och redigera dina uppgifter och anmäla intresse.  

Behandlingen av dina uppgifter förutsätter ditt samtycke. Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen som gjordes innan samtycket återkallades.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är valnämnden i Landskona stad. Som registrerad har du rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade och borttagna samt att efter ansökan, rätt få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig hos valnämnden. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad eller skickas in via e-tjänst. Du har också rätt att lämna klagomål på behandlingen till Datainspektionen.


Kontaktuppgifter:

Valnämnden, Juridiska avdelningen/Stadsledningskontoret, 261 80 Landskrona
E-post: valnamnden@landskrona.se
Valnämndens kansli: Josefine Skantz 0418-47 34 05, Boel Kvist 0418-47 00 81, Linda Tengemark 0418-47 34 58
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med val?

Vill du arbeta i förtidsröstningen?

Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter